Rejestracja projektu


    Jeśli nie posiadasz NIPu, wpisz 0000000000


    Rejestracja projektu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty rejestracyjnej zgodnej z cennikiem.
    Nierozpoczęcie bądź rezygnacja z realizacji procesu certyfikacji ZIELONY DOM nie skutkuje zwrotem wniesionej opłaty rejestracyjnej.

    © 2024 Kodefix. All rights reserved.