Informacje dla kandydatów na audytorów

Kim jest audytor?

Akredytowanym audytorem certyfikatu ZIELONY DOM jest osoba z uprawnieniami do certyfikacji budynku w systemie ZIELONY DOM. Uprawnienia nabywa się poprzez zdanie egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą (PLGBC).

Regulamin Audytora

Audytor odpowiedzialny jest za inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za wypełnienie wymagań poszczególnych kredytów oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji. Audytor jest w stałym kontakcie z jednostką certyfikującą oraz odpowiada za terminowość, jak i rzetelność raportowania postępów procesu certyfikacji.

Egzaminy i szkolenia

Edukacja

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora certyfikatu ZIELONY DOM

Szkolenie obejmuje osiem godzin zegarowych realizowanych w formule online. Podczas szkolenia zostanie dokładnie przeanalizowany cały zakres niezbędny do zdania egzaminu. Uczestnicy otrzymają również pakiet materiałów stanowiący wystarczające źródło uzupełnienia wiedzy o systemie.

Egzamin na akredytowanego audytora certyfikatu ZIELONY DOM

 

Egzamin przewidziany jest w formie testu jednokrotnego wyboru, przeprowadzanego w formie online. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu uczestnicy muszą odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 80% pytań w czasie 60 minut.

Lista Certyfikowanych Audytorów

Alicja Heller
e-mail: aheller@plgbc.org.pl
tel. 535 680 066

© 2024 Kodefix. All rights reserved.